103 Rådgivende Ingeniørselskab

DANAK, ILAC-MRA, Akkrediteret, støj

103 RådgivendeIngeniørselskab

DANAK, ILAC-MRA, Akkrediteret, støj

Vi arbejder med måling af støj, lydisolering og støjdæmpning, støjredegørelse og støjberegning, lavfrekvent støj og infralyd, vindmøllestøj, trafikstøj, regulering af bygnings- og rumakustik, beregning af støjudbredelse og meget mere. 103 Rådgivende Ingeniørselskab er certificeret laboratorie til ”Miljømåling – ekstern Støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”

Vi planlægger, projekterer, tegner, regner statik, udfører byggesagkyndig rådgivning, udfører byggeledelse og tilsyn, udarbejder vedligeholdelsesplaner, rådgiver om renovering og nedbrydning  generelt indenfor byggesektoren. Vi har specialer indenfor fx elementbyggeri, brandteknisk rådgivning, tagkonstruktioner, m.v. Læs mere om vores kompetencer ved at følge linket.

Vi udlejer og opsætter vibrationsmålere til måling og overvågning af byggeskadelige vibrationer, opsamler vibrationsdata, evaluere og vurdere data i forbindelse med skader på bygninger m.m. Vi udfører fotoregistrering og dokumentation af bygningers tilstand før og efter anlægsarbejder m.m.

Vi har stor erfaring fra Energisektoren, samt et stærkt netværk i branchen. Vi projektudvikler og udfører projekter på en lang række energiproducerende anlæg m.v.

Vi rådgiver bygherre inden for energisektoren og byggesektoren omkring projektudvikling, projekter generelt og alle faser af byggeriet. Vi gennemfører projektledelse af projekter på vegne af bygherre eller som del af bygherres organisation m.v.

Vi står altid klar til at hjælpe og besvare spørgsmål, så tag endelig fat i os.