Vi løser alle former for opgaver indenfor lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.


Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder. Lige fra den lille pumpe i kælderen til større industrier.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier fra miljøstyrelsen og vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for implementeringen af disse.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere der rutinemæssigt løser opgaver inden for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Firmaet 103 er ligeledes certificerede af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager vedrørende lavfrekvent støj og infralyd.

Lavfrekvent støj og infralyd er et specialområde inden for akustik og støj, de vejledede grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan finde på miljøministeriets hjemmeside her