Vi løser alle former for opgaver indenfor lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder. Lige fra den lille pumpe i kælderen, over skorstene til større industrianlæg med flere potentielle kilder.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier fra miljøstyrelsen og vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for styring af implementeringen af disse.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere der rutinemæssigt løser opgaver inden for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Firmaet 103 Rådgivende Ingeniørselskab er ligeledes certificerede af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager. I kan finde os på Miljøministeriet Referencelaboratorium for Støjmålingers hjemmesides samlede oversigt over certificerede laboratorier.

Vi kan også hjælpe med andre dele af akustiken f. eks. støj fra vindmøller, trafikstøj, vibrationsmåling m.v.

Lavfrekvent støj og infralyd er et specialområde inden for akustik og støj, de vejledede grænseværdier kan findes på følgende link til miljøministeriets hjemmeside her.