Aflevering


Aflevering af en bygning er en vigtig milepæl, da ansvar for bygningen juridisk og vedligeholdelsesmæssigt overgår fra entreprenøren til bygningsejeren. Det er ved afleveringen, at fejl og mangler skal påtales og nedfældes på skrift.

Inden afleveringen bør man altid som kommende ny bygningsejer få foretaget en grundig gennemgang.

Har man ikke selv de byggetekniske evner vil det altid være en god idé at lade en byggesagkyndig fra 103 gennemgå bygningen først. 103´s byggesagkyndige deltager også ved selve afleveringsforretning, således at det sikres, at fejl og mangler påpeges og føres ind i afleveringsprotokollen. 103´s byggesagkyndige vil samtidig kunne bistå den kommende bygningsejer i eventuelle konflikter, som nogen gange opstår, når der er tvivl om hvorvidt en fejl er til stede eller ej!

En gennemgang ved afleveringen vil altid bestå af sagkyndig besigtigelse af loftsrum, facader, gulve, vægge, lofter, tag, tekniske installationer, sokler og færdige overflader i øvrigt.

103´s byggesagkyndige har mange års erfaringer i afleveringsforretninger og kender til vigtigheden af, at det er en central og vigtig del af en byggefase. Vi rådgiver også omkring betaling ved aflevering, da det nogle gange kan være nødvendigt at tilbageholde en del af udbetalingen af den sidste rate, indtil de sidste mangler og fejl er udbedret.

1 års og 5 års gennemgang


Man skal som bygningsejer indkalde entreprenøren, når der er gået 1 år eller 5 år fra afleveringsdagen, jf. AB92. Der skal ved disse milepæle af bygningen foretages en byggeteknisk gennemgang og afleveres en liste over de fejl og mangler der måtte være. Gennemgås bygningen ikke inden disse milepæle bortfalder entreprenøren afhjælpningspligt for forskellige fejl og mangler.

Hvis man benytter en byggesagkyndig fra 103 til 1 års og 5 års gennemgangen, sikres at fejl og mangler, der med rette kan gøres gældende, bliver påberåbt og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.

Den byggesagkyndige vil gennemgå huset ind- og udvendigt og tilse de primære og sekundære bygningsdele enten alene eller sammen med en repræsentant for entreprenøren og/eller bygningsejeren.

Det er en grundig gennemgang af huset og der findes som regel nogle ting der overrasker – både positivt og negativt. Baseret på dette udarbejder vi en liste, som overleveres til entreprenøren.

Vi står også til rådighed med at hjælpe og rådgive omkring opfølgningen på om mangler ved aflevering og 1 og 5 årsgennemgangene bliver udført og at de også er udført korrekt og tilfredsstillende.