Den rette løsning af aktive og passive brandsikringstiltag i byggeriet er alfa omega for sikkerheden men også for økonomien.


De brandtekniske krav til byggeriet er beskrevet i Bygningsreglementet og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De brandtekniske krav kan være komplekse og svært tilgængelige, vores medarbejdere har mange års erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling af bygninger fra enfamiliehuse til store komplicerede byggerier for eksempel etageejendomme, kontor/industri og institutioner. Vores team kan svare på alle spørgsmål, om det omhandler hvordan kravet til redningsåbninger overholdes eller om der er krav til sprinkling i en specifik bygning, du får altid kyndig behandling og et seriøst svar.

Vores kompetencer ligger i at udarbejde brandstrategier og/eller brandteknisk redegørelse alt efter behov. Brandstrategien og den brandtekniske redegørelse, kan sendes direkte til den gældende myndighed som en del af ansøgningen om byggetilladelse. Vi udarbejder også flugtvejsplaner hvor myndigheden stiller krav om dette.

Brandstrategien indeholder for eksempel svar på hvordan den pågældende bygning er udformet og anvendes, evakueringsstrategien og redegørelse for brandsikringstiltag.

I den brandtekniske redegørelse som sendes til myndigheden, skal man kunne finde svar på for eksempel hvad der er gjort af passive og aktive brandsikringstiltag, hvordan flugtvej forholdene er, hvilke indsatsmuligheder redningsberedskabet har osv. Hvis man vælger de forkerte løsninger kan det forringe brandsikkerheden i bygningen, og være meget omkostningsfuldt at udbedre efterfølgende.