Nybyggeri eller renovering af en eksisterende bygning?


Der er altid mange bolde i luften, når en idé om et byggeprojekt skal føres ud i livet. Der er måske i virkeligheden flest bolde i startfasen der skal landes, struktureres og indpasses i en plan. Det er vigtigt at komme rigtigt fra start!

Ethvert byggeri – lille eller stort – gennemgår altid følgende vigtige faser:

  • Idéen om et byggeprojekt
  • Konkretisering af reelle behov i den nye bygning
  • Udarbejdelse af budget, tidsplan og omfang
  • Udarbejdelse af tegninger og forventningsafstemninger
  • Indhentning af tilbud fra håndværkere
  • Granskning af tilbud fra håndværkere, indgåelse af kontrakter
  • Byggeriets udførelse
  • Aflevering
  • 1- og 5-års gennemgang

Vi kan som erfarne byggeledere – med relevante uddannelser og erhvervserfaring i ryggen – hjælpe dig i alle faserne.

Vi har et stort netværk i byggebranchen og har gode kontakter til håndværksmestre inden for alle faggrupper. Vi kan udarbejde tegningsmateriale og beskrivelser, som kan danne grundlag for at indhente faste tilbud på arbejdet.

Når vi udfører byggeledelse, handler det om at balancere i krydsfeltet mellem tid, økonomi og kvalitet. Spares der for meget på økonomien, vil det kunne måles på kvaliteten i sidste ende. Vælges materialer i en dårlig kvalitet, tænkes adgang til bygningen ikke sammen med rengøring, sikres der ikke en god ventilation osv., vil det få indflydelse på de efterfølgende vedligeholdelsesudgifter – og dermed den samlede totaløkonomi for byggeriet.

I 103 håndterer vi processen for dig og vil under hele forløbet holde dig orienteret på det niveau, som passer til netop dit byggeprojekt.

Vi udfører byggeledelse og tilsyn i hele byggefasen, så vi fanger, hvis noget bliver udført forkert og nødvendigvis bør rettes, inden byggeriet vil kunne blive gjort klar til en aflevering. Det er vigtigt at være på vagt på de rigtige tidspunkter – derfor er det en god idé med rådgivning fra en byggesagkyndig i byggeprocessen.

 

103 Rådgivende Ingeniørselskab tilbyder også projektledelse og projekteringsledelse, vi sørger for at du kommer fra start til slut med dit byggeprojekt.

Vi har mange års erfaring med at udføre byggeledelse og tilsyn med byggearbejder og vil kunne gå ind og styre hele eller dele af byggeopgaven – altid i tæt samarbejde med dig.