Skimmelsvamp i boligen


Tegn på svamp ses ofte på kolde og fugtige overflader i boligen. Hvis der er tegn på skimmelsvamp i boligen, bør du altid reagere, da det kan give sundhedsmæssige gener.

Skimmelsvampen skal fjernes. Men mindst ligeså vigtigt er det, at betingelserne for skimmelvæksten fjernes.

103 kan vejlede og rådgive dig om, hvordan du (evt. i samarbejde med en håndværker) får fjernet skimmelsvampen.
103 rådgiver dig om, hvilke tiltag der skal til for at fjerne vækstbetingelserne og sikre, at skimmelsvampen ikke kommer igen.

I 103 har vi oparbejdet stor erfaring inden for vurdering af problemer med skimmelsvamp i boliger og byggerier. Denne viden bygger på flere års arbejde med at føre tilsyn med bygninger og via rådgivning af boligejere, der har haft udfordringer med skimmelvækst.

Skimmelsvamp i boligen

Det er vigtigt at kende årsagen til, hvorfor der er skimmelsvamp i boligen. Før årsagen er identificeret, kan skimmelsvampen ikke fjernes permanent. 103’s byggesagkyndige gennemgår huset for at undersøge, hvor kilden til skimmelsvamp og væksten af denne ligger. Undersøgelsen går til bunds og giver dig som boligejer en forklaring på, hvorfor problemet er opstået.

Undersøgelsen udføres ved at se på bygningskonstruktionernes opbygning og anvendelse, måling af fugtniveauer og evt. udtagelse af skimmeltest.

Mulige årsager til skimmelsvamp:

  • Der er ydre forhold, der giver fugt i boligen, f.eks. utæt tag, lækager på rør, terrænfald ind mod huset m.v.
  • Der er byggetekniske mangler i boligen, f.eks. mangel på fugtspærre, forkert udført efterisolering, manglende ventilation m.v.
  • Der afgives fugt fra materialer/aktiviteter fra byggefasen, f.eks. nedbør før taglukning, manglende udtørring af beton og maling m.v.
  • Dårligt indeklima pga. forhold omkring opvarmning, udluftning, ventilation, anvendelse.

I forbindelse med måling af fugt kan det være nødvendigt at overvåge fugt- og temperaturniveauet over en længere periode og logge dataene til senere analyse, se vores side om fugt.

Kunne det være ydre forhold på huset, der gjorde, at der kom skimmelsvamp inde i boligen?

Nogle gange er årsagen ligetil… Andre gange er årsagen ikke så ligetil, og der skal mere tilbundsgående undersøgelser til for at identificere den.

103 kan rådgive om skimmelsvamp – vi hjælper med at:

  • Konstatere, om der er skimmelsvamp i boligen
  • Vurdere, hvor kraftig skimmelsvamp angrebet er
  • Beskrive, hvordan og hvor meget der skal til for at fjerne den
  • Rådgive om tiltag, der sikrer, at skimmelsvampen ikke kommer igen

Vi kan også hjælpe med at udarbejde en vedligeholdelsesplan.

Bestil en skimmeltest, ring på 78 103 103