Vi tilbyder projektering af elementbyggeri, for eksempel étplanshuse, fleretagersejendomme, lejlighedsbyggerier, virksomheds- og kontordomiciler, erhvervs- og detailbygninger m.v.


Vores medarbejdere har erfaring og ekspertise inden for følgende områder af elementbyggeri

 • Projektering af elementbyggeri.
 • Statiske beregninger, herunder beregning og design af nødvendig armering.
 • Montagerækkefølge for betonelementer.
 • Udarbejdelse af arbejdstegninger for elementfabrikker, herunder placering af indstøbningsdele som el-kabler og -dåser, udsparinger for rørgennemføringer, forankringer for samlinger væg/dæk, væg/væg, dæk/dæk, murbindere, m.v.
 • Rådgivning af bygherre om mulighederne med elementbyggeri.
 • Budgetlægning.
 • Bygge-/montagetilsyn på elementbyggerier.

Vi kan projektere hele bygningen efter ydelsesmodellerne i BIPS A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

De mere traditionelle rådgiverydelser med hovedstatik, stabilitetsberegninger og beskrivelse af fugearmering kan vi supplere med udarbejdelse af montageplaner, elementopstalter/arbejdstegninger/frimærketegninger, klippe- bukkelister, mv.

Fordelene ved at den samlede ydelse ligger ét sted er mange. Der udføres lettere kollisionskontrol, risici ved grænseflader mellem flere interessenter minimeres, færre ydelser bliver udført dobbelt så prisen kan holdes nede, ligesom tidsplanen kan blive kortere.

Vi udfører også delydelser hvor vi f.eks. ud fra rådgiverprojektet lukker hullet mellem den ydelsesmodel, der er udbudt og den, som der mest fordelagtigt arbejdes efter hos leverandøren. En bygning kan f.eks. være udbudt efter BIPS A113 model 5, hvor elementleverandøren ønsker at levere efter model 3L eller 3R. I de tilfælde konverterer vi tegningerne i tæt samarbejde med rådgiver og elementfabrik og producerer de nødvendige elementopstalter, -planer og armeringstegninger med den aftalte detaljeringsgrad.

Se mere om ydelsesmodellerne i BIPS A113.

Eksempel fra Elementbyggeri under opførelse, med standard betonelementer og trappeelementer
Billede fra projektering af lejlighedsbyggeri med betonelementer.

Udover ovenstående ydelser kan vi også tilbyde følgende fra vores Vibrations-, Akustik og Støjafdeling:

 • Registrering og rådgivning omkring lydvandring i lejlighedsskel og etagebyggerier.
 • Rådgivning omkring gulvopbygning ift. trinlyd.
 • Rådgivning og måling omkring bygningssvingninger og gangkomfort.
 • Vibrationsregistrering under udførelsesfasen ved fx spunsning, pælefundering, tungt maskinelt arbejde el.lign. Læs mere her om vibrationsmålinger og vibrationsovervågning
Elementbyggeri eksempel på montage og opbygning
Billede fra montagetilsyn på betonelementbyggeri.

Fordelene ved elementbyggeri er mange, her er et par af de væsentligste:

 • Det er hurtigt at opføre og dermed også økonomisk fordelagtigt.
 • Det har gode fleksible egenskaber i forhold til arkitektur og geometri.
 • God modstandsdygtighed overfor miljøpåvirkninger.
 • Gode statiske egenskaber, der tillader at udforme et byggeri med brede rammer for arkitektur.
 • Elementbyggeri har særdeles stor styrke og stivhed.
 • Gode egenskaber i forhold til brand. Betonkonstruktioner er yderst effektive som brandadskillelse.
 • Gode egenskaber i forbindelse med lydisolation.
 • Kvalitetssikret fremstilling på elementfabrikker. Betonelementers kvalitet er veldokumenteret i forhold til overflader, styrke, udformning, montage m.v.

Har du behov for rådgivning om elementbyggeri, hjælp til projektering, vurdering af eksisterende konstruktion, hjælp til tilsyn eller lignende, så tag fat i os og få en uforpligtende snak omkring hvordan vi kan hjælpe.