Vi giver kompetent vejledning ved renovering eller nedbrydning


Bygningsejere, som står overfor en renovering eller nedbrydning af en større eller mindre bygningsmasse, vil ofte have brug for en rådgiver til at vurdere hvad der er den mest optimale løsning. Som det første skal det altid vurderes om det kan betale sig at renovere eller om det på den lange bane bedre kan betale sig at nedbryde og bygge nyt.

Uanset om det er renovering eller nedbrydning, der bliver løsningen, går man ind og piller ved gamle byggematerialer, som kan være forbundet med sundhedsrisiko for dem, som kommer i kontakt med dem under nedbrydning eller ombygning. Som bygningsejer vil det derfor være en fordel at rådgive sig med fx 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS, som kan vurdere den enkelte bygnings tilstand og vurdere den mest optimale løsning både bygningsmæssigt og miljømæssigt set. Se også vores side om Miljøfarlige stoffer.

Renovering af bygninger vil ofte gribe ind i de bærende konstruktioner i bygningen og det vil også på det punkt være nødvendigt at rådføre sig inden man går i gang og beslutter sig for hvordan indretningen i det færdige byggeri skal være.

De eksisterende bærende konstruktioner skal granskes og det skal vurderes hvilke muligheder, der er for gennembrydninger og nedbrydninger. I en meget tidlig fase i en renoveringssag vil 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS derfor kunne rådgive om hvilke forholdsregler, rapporter og beregninger, der skal foreligge, inden der tages endelig stilling hvilken retning projektet skal gå.

 

Se hvad vi eller kan hjælpe dig med her.

Særlige specialer indenfor renovering og nedbrydning


Hos 103 kan vi hjælpe dig med at identificere og planlægge håndteringen af stoffer der er skadelige for miljø eller mennesker. Nogle af stofferne kræver meget strikse forholdsregler når de skal håndteres, og det kan vi hjælpe dig med.

Står du som bygningsejer overfor en større ombygning, renovering eller nedbrydning vil det i nogle tilfælde give mening at lave en registrering, hvor eksisterende bygningsmasse bliver registreret med fotos og/eller i en rapport.