De statiske forudsætninger skal være i orden, hvis du vil have et grundlæggende sundt byggeri med god holdbarhed. 103 Rådgivende Ingeniørselskab hjælper med statiske beregninger.


Statiske krav

En bygnings konstruktionsdele skal kunne holde til alle de naturlaster, som det danske klima byder på, og det er ikke kun vigtigt, at bygningen bliver stående, men også at konstruktionsdelene ikke revner eller forvitrer før tid. Det er også vigtigt, at bygningen designes efter de brugskrav, brugeren har til den. Afhængig af konsekvensklasse kræver bygningsreglementet at beregninger kontrolleres af en Certificeret statiker, med certifikat der dækker den nødvendige konsekvensklasse.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er din sparringspartner, når du har brug for hjælp til optimering af konstruktionerne og statiske beregninger. Vi har stor erfaring med, hvilke bygningsdele der med fordel kan optimeres af hensyn til totaløkonomien, så du får den bedste kvalitet til prisen.

Store og små opgaver

Vi udfører statiske beregninger til alle størrelser af opgaver og inden for alle gængse konstruktionstyper. Det betyder, at vi kan hjælpe, uanset om du skal have udført en simpel bjælkeberegning, skal levere dokumentation til myndighederne eller har brug for en avanceret analyse af en større statisk model.

Træspærkonstruktion - Statiske beregninger - Certificeret statiker
Statiske beregninger på spærkonstruktioner udføres af 103 Rådgivende Ingeniørselskab

Vi udfører statiske beregninger for erhvervskunder, offentlige kunder og privatpersoner, og afhængig af entrepriseform arbejder vi for bygherre, entreprenør eller eventuelt som uafhængig tredjepart.

Gældende såvel som ældre normsæt

De statiske beregninger udføres typisk som dokumentation, når vi projekterer konstruktioner, eller når vi analyserer tilstande, skadesårsager eller udbedringstiltag på eksisterende byggeri. Den statiske dokumentation udføres, så den opfylder alle relevante normer og regler. Vi regner på beton, letbeton, træ, murværk, stål, aluminium og fundamenter m.v. Vi har stor erfaring med analyser efter ældre normsæt i forbindelse med for eksempel renoveringsopgaver. Dermed sikrer du dig mod de mange faldgruber, der kan være forbundet med ældre byggeskik. Dette gælder, uanset om byggeriet er 3, 30 eller 300 år gammelt.

Statiske beregninger


Særlige specialer inden for konstruktioner:

Kontakt os, hvis du har udfordringer med statikken og lad os hjælpe med de statiske beregninger.

Særlige specialer indenfor konstruktioner


Vi er eksperter i tagkonstruktioner. En tagkonstruktion består af mange komponenter. Svigt i disse komponenter kan forårsage alt fra fugtproblemer og knirkelyde til egentligt kollaps.