Alukonstruktioner


Aluminiumskonstruktioner er lette og har høj styrke, derfor bruges de til mange konstruktionsdele m.m. indenfor byggeriet.

103 Rådgivende Ingeniører har stor erfaring med beregning af aluminiumskonstruktioner til f.eks. glasfacader og telte, hvor der ofte er brug for en let, men stærk løsning.

Har du brug for at få optimeret en aluminiumskonstruktion, rådgiver vi dig omkring valg af profil, legering og samlingsdetaljer.

For telte der skal opstilles i Danmark kan vi være behjælpelige med at sørge for certificering gennem en af vore samarbejdspartnere eller vi kan bistå med projektmateriale og beregninger til brug for ansøgning om byggetilladelse. Vi kan ofte også hjælpe med beregning og certificering af ældre telte eller vi kan udføre beregninger af særlige opstillinger der ikke er dækket af den oprindelige certificering eller beregning. Det kan f.eks. være opstillinger med flere telte ved siden af hinanden, opstillinger hvor der er særlige jordbundsforhold / forankringsmuligheder, opstillinger i særligt vindudsatte områder eller opstilling i længere tid end certificeringen tillader.

Telte regnes enten efter de i Danmark gældende EuroCodes for bygninger eller efter den i de øvrige EU-lande gældende EuroCode EN 13782 vedr. midlertidige konstruktioner. Til lande udenfor Danmark kan vi udarbejde teltbøger på dansk, tysk eller engelsk. Vi beregner og designer desuden forankringsløsninger og samlingsdetaljer. Forankringsløsninger i form af jordankre eller ballast designes efter danske eller fælleseuropæiske standarder og regler. Samlinger designes typisk i stål efter fælleseuropæiske regler.

Mere om telte: http://bygningsreglementet.dk/file/502641/transportable_konstruktioner.pdf

Har du behov for hjælp til at udvikle en aluminiumskonstruktion til brug i industrien eller et færdigt produkt, kan vi ofte også hjælpe med det.