Alukonstruktioner


Aluminium er let, men har høj styrke, og bruges derfor til mange konstruktionsdele inden for byggeriet (aluminiumskonstruktioner).

103 Rådgivende Ingeniørselskab har stor erfaring med styrkeberegning af aluminiumskonstruktioner til f.eks. glasfacader og telte, hvor der ofte er brug for en let, men stærk løsning.

Har du brug for at få optimeret en aluminiumskonstruktion, rådgiver vi dig i valg af profil, legering og samlingsdetaljer.

For telte, der skal opstilles i Danmark, kan vi sørge for certificering gennem en af vores samarbejdspartnere, eller vi kan bistå med projektmateriale og beregninger til brug for ansøgning om byggetilladelse. Vi kan ofte også hjælpe med beregning og certificering af ældre telte, eller vi kan udføre beregninger af særlige opstillinger, der ikke er dækket af den oprindelige certificering eller beregning. Det kan f.eks. være opstillinger med flere telte ved siden af hinanden, opstillinger, hvor der er særlige jordbundsforhold / forankringsmuligheder, opstillinger i særligt vindudsatte områder eller opstilling i længere tid, end certificeringen tillader.

Telte regnes enten efter de i Danmark gældende EuroCodes for bygninger eller efter den i de øvrige EU-lande gældende EuroCode EN 13782 vedr. midlertidige konstruktioner. Til lande uden for Danmark kan vi udarbejde teltbøger på dansk, tysk eller engelsk. Vi beregner og designer desuden forankringsløsninger og samlingsdetaljer. Forankringsløsninger i form af jordankre eller ballast designes efter danske eller fælleseuropæiske standarder og regler. Samlinger designes typisk i stål efter fælleseuropæiske regler.

Mere om telte: http://bygningsreglementet.dk/file/502641/transportable_konstruktioner.pdf

Har du brug for hjælp til at udvikle en aluminiumskonstruktion til brug i industrien eller et færdigt produkt, kan vi også hjælpe med det.

Se også vores side om Statiske beregninger