Vi er eksperter i tagkonstruktioner


En tagkonstruktion består af mange komponenter. Svigt i disse komponenter kan forårsage alt fra fugtproblemer og knirkelyde til kollaps. Tagkonstruktionen er samtidig den mest udsatte del af klimaskærmen på en bygning. Derfor er det vigtigt, at taget er sundt, og at de underliggende konstruktioner er sunde og fejlfrie.

Vi er eksperter i tagkonstruktioner og kan hjælpe dig, uanset om du har brug for en gennemgang af en eksisterende tagkonstruktion eller projektering og udførelse af en ny tagkonstruktion.

Vores erfaring stammer fra hundredvis af gennemgange af tagkonstruktioner, og vi ved derfor, hvilke fejl der typisk opstår. Vi ser ofte udførelsesfejl, men også huller i ansvarsfordelingen mellem rådgivere og leverandører eller skader pga. fugt og manglende vedligehold.

Fejlene opstår ofte, fordi der ikke tages hensyn til god byggeskik eller erfaringerne fra f.eks. BYG-ERFA https://byg-erfa.dk/.

Læs mere om nogle af de fejl, vi typisk finder i rapporten fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI): http://bygningsreglementet.dk/file/609261/Undersoegelsekollapssbi.pdf

Rapporten omhandler butiksbygninger, men det er vores erfaring, at de samme fejl forefindes i alle tagkonstruktioner af denne type. Konsekvenserne af fejlene øges typisk med konstruktionernes spændvidde, hvorfor kollaps oftest ses på de større konstruktioner.

For andre konstruktionstyper gælder de samme principielle problemstillinger, også selvom der f.eks. er tale om mere simple stålhaller eller mere komplekse 3D-konstruktioner.

Vi gennemgår, beregner og fører tilsyn med alle typer af tagkonstruktioner med fokus på bl.a.:

  • Sikkerhed og last
  • Udknækningsafstivning og interne stabilitetsproblematikker
  • Vindafstivning
  • Bygningsstabilitet
  • Fugtforhold
  • Levetid og vedligehold

Kontakt os hvis vi skal hjælpe med din tagkonstruktion.