Vi er eksperter i tagkonstruktioner


En tagkonstruktion består af mange komponenter. Svigt i disse komponenter kan forårsage alt fra fugtproblemer og knirkelyde til kollaps. Tagkonstruktionen er samtidig den hårdest påvirkede del af klimaskærmen på en bygning. Det er derfor vigtigt at taget er sundt og at de underliggende konstruktioner er sunde og fejlfrie.

Vi er eksperter i tagkonstruktioner og kan hjælpe dig uanset om du har brug for en gennemgang af en eksisterende tagkonstruktion eller i forbindelse med projektering og udførelse af en ny tagkonstruktion.

Vores erfaring stammer fra hundredevis af gennemgange af tagkonstruktioner og vi har derfor stort kendskab til hvilke typiske fejl der opstår. Vi ser ofte udførelsesfejl, men også huller i ansvarsfordelingen mellem rådgivere og leverandører eller skader pga. fugt og manglende vedligehold.

Ofte tages der ikke hensyn til god byggeskik eller erfaringerne fra f.eks. Tagbranchens OplysningsRåd (TOR)  http://www.tor.info/ eller BYG-ERFA https://byg-erfa.dk/.

Læs mere om nogle af de fejl vi typisk finder i rapporten fra Statens ByggeforskningsInstitut (SBI): http://bygningsreglementet.dk/file/609261/Undersoegelsekollapssbi.pdf

Rapporten omhandler butiksbygninger, men det er vores erfaring at de samme fejl forefindes i alle tagkonstruktioner af denne type. Konsekvenserne af fejlene øges typisk med konstruktionernes spændvidde, hvorfor kollaps oftest ses på de større konstruktioner.

For andre konstruktionstyper gælder de samme principielle problemstillinger også selv om der f.eks. er tale om mere simple stålhaller eller mere komplekse 3D-konstruktioner.

Vi gennemgår, beregner og fører tilsyn med alle typer af tagkonstruktioner med fokus på bl.a.:

  • Sikkerhed og last
  • Udknækningsafstivning og interne stabilitetsproblematikker
  • Vindafstivning
  • Bygningsstabilitet
  • Fugtforhold
  • Levetid og vedligehold