103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører bygherrerådgivning for private og offentlige bygherre.

Vi er bygherrens forlængede arm


Vi arbejder som bygherrens forlængede arm og gennemfører projekter i tæt dialog med eller som en integreret del af bygherrens organisation. Vi rådgiver og bistår bygherren i alle faser af projektgennemførelsen lige fra idé til endeligt resultat, samt evt. opfølgning og opsamling af erfaringer opnået i driftsfasen af projektet.

103 Rådgivende Ingeniørselskab arbejder som bygherrerådgiver for at sikre opnåelse af bygherrens mål for sit projekt og bedst mulig understøttelse af bygherrens forretning set fra et helhedsperspektiv og i henhold til de retningslinjer, bygherren udstikker.

Vi arbejder typisk med ABR 89, GBR 92 eller FIDIC White book som aftalegrundlag for denne type opgaver, typisk også ud fra bygherrens egen version baseret på ovenstående paradigmer.

Vi har specialister inden for bygherrerådgivning, der beskæftiger sig med:


Træspærkonstruktion - Statiske beregninger - Certificeret statiker