103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører bygherrerådgivning for private og offentlige bygherre.

Vi er bygherres forlængede arm


Vi arbejder som Bygherres forlængede arm og gennemføre loyalt projekter i tæt dialog med eller som en integreret del af Bygeherres organisation. Vi rådgiver og bistår Bygherre i alle faser af projektgennemførelsen lige fra ide til endeligt resultat, samt evt. opfølgning og opsamling af effekter opnået i driftsfasen af projektet.

103 Rådgivende Ingeniørselskab arbejder som bygherrerådgiver for at sikre opnåelse af Bygherres mål for sit projekt og bedst mulig understøttelse af bygherres forretning set fra et helhedsperspektiv og under retningslinjerne udstukket af Bygherre.

Vi arbejder typisk med ABR 89, GBR 92 eller FIDIC White book som aftale grundlag for denne type opgaver, typisk også ud fra Bygherres egen version baseret på ovenstående paradigmer.

Vi har specialister inden for bygherrerådgivning vedr.: