103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører bygherrerådgivning på mange typer af projekter indenfor byggeri.


I samarbejde med Bygherres organisation aftaler vi samarbejdsformen samt omfanget af vores involvering i det eller de specifikke projekter, typisk med udgangspunkt i FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningens ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning, se link.

Vi har kompetencer indenfor offentligt, erhvervs- og privat byggeri og vores kundekreds spænder lige fra de store professionelle organisationer til den mindre private bygherre.

Vi deltager i alle faser af byggeriet fra den indledende rådgivning, projektudvikling, ideoplæg, finansieringsanalyse, byggeprogram, udbudsstrategi, indkøb og aftaleindgåelse. Herefter kan vi også hjælpe med projektering, udbudsmateriale, udførelsesfasen, aflevering og idriftsættelse, samt 1 års og 5 års gennemgange.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan rådgive om valg af udbudsform, f.eks.  fag-, stor- hoved- eller totalentreprise. Vi rådgiver ejere og investorer i byggeriet, men også lejere ift. valg af lejemål, stand, økonomi m.v.

Bygherrerådgivning er et meget bredt område og ydelsesomfanget afhænger helt af det specifikke projekt. 103 Rådgivende Ingeniørselskab har også kompetencer inden for andre, afledte ydelser:

Ydelser inden for bygherrerådgivning byggeri:

 • Analyse af markedsforhold
 • Projektudvikling
 • Due diligence
 • Økonomiske analyser
 • Risikoanalyser
 • Risikostyring
 • Forundersøgelser og planlægning
 • Planlægning
 • Vurdering af byggegrunde
 • Registrering af eksisterende forhold / tilstandsvurderinger
 • Miljøundersøgelser, bygninger
 • Interessenter
 • Kommunikationsplan
 • Brugerinddragelse
 • Salgsmateriale
 • Konflikthåndtering
 • Bæredygtighed
 • Arbejdsmiljø
 • Tilgængelighed
 • Inventar og udstyr
 • Bygherreleverancer
 • Udbud
 • Forhandling efter tilbudsloven
 • Forhandling efter EU’s udbudsdirektiver
 • Detaljerede tidsplaner
 • Byggeledelse
 • Udvidet fagtilsyn og skærpet kvalitetssikring
 • Aflevering og drift
 • Commissioning/idriftsættelse
 • Flytteplanlægning
 • Rådgivning i driftsfasen
 • Facilities management
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner
 • med videre…