Energisektoren er i gang med en stor omstilling fra den traditionelle produktion baseret på fossile brændsler til et teknologisk varieret og decentralt produktionsapparat baseret på en række vedvarende energiformer.

Vi vil aktivt medvirke til denne omstilling og være med at til at skabe og understøtte en bæredygtig energiproduktion i Danmark og resten af verdenen.


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab har vi stor erfaring inden for energisektoren. Vi kan hjælpe jer med en lang række opgaver i forbindelse med projekter på jeres eksisterende eller planlagte nye anlæg, f.eks.:

  • Analyse af projektets rentabilitet, identifikation af fysisk placering, afdækning af rammebetingelser og potentielle showstoppere, planlægning af projektforløbet frem til realisering, osv.
  • Bygherrerådgivning i forbindelse med projektudvikling og projektering, f.eks. af biogasanlæg, biomasseanlæg, affaldsforbrændingsværker og andre energiteknologier.
  • Udbud og indkøb. 103 leverer assistance til udbud og indkøb under udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivet.
  • Projektledelse af kørende projekter.
  • Støttede projekter. 103 har erfaring med at lede og administrere støttede projekter under f.eks. Energistyrelsen (EUPD) eller EU samt andre støtteordninger, herunder udarbejdelse af ansøgning, løbende rapportering og assistance til slutrapportering.
  • Nybygning af energianlæg. 103 leverer rådgivning og projektering i forbindelse med nybygning af mindre biomassebaserede værker, evt. i sammenhæng med andre teknologier f.eks. solkraft.
  • Levetidsforlængelse. 103 leverer rådgivning og projektering i forbindelse med levetidsforlængelse og opgradering af ældre energiproduktionsanlæg.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er jeres kompetente partner i alle faser af projektet, fra oprindelig projektidé over analyse- og gennemførelsesfase til idriftsættelse af det færdige anlæg.

Vi tilstræber altid at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, så vi opnår det teknisk og økonomisk bedste resultat over anlæggets fulde levetid.

Har ovenstående vakt jeres interesse, er vi altid klar til en dialog om, hvordan vi kan assistere med jeres projekt.