Vær opmærksom på PCB i huse fra 1950 – 1977

Skal man i gang med et renoveringsprojekt af en bygning opført i perioden 1950 til 1977 skal man være opmærksom på at bygningen højst sandsynligt indeholder PCB (Polyklorerede Biphenyler).

PCB er et miljø- og sundhedsskadeligt stof som var meget populært i byggeriet i perioden 1950 og frem til 1977 hvor stoffet blev forbudt. PCB var meget populært fordi det havde særdeles gode tekniske egenskaber, som fx blødgører og brandhæmmer. Stoffet er et olielignende stof og er i byggeriet typisk anvendt som tilsætning i fugemasse, maling, gulvbelægning, beton og mørtel, samt kantforsegling til termoruder.

PCB er ekstremt svært nedbrydeligt i naturen, samtidig er nogle af PCB-forbindelserne meget mobile. Det vil sige PCB forurener de omkringliggende materialer og havner i støv og i inde-luften. Materialer omkring PCB-holdige fuger har derfor ofte et meget højt indhold af PCB, og det samme gælder gulve og andre belægninger med lakerede eller plast-overflader. PCB forurener også igennem luften og kan forurene gulve og dermed gøre dem til sekundære kilder. Sekundære kilder er nogle gange sværere at fjerne

da det kan være et meget større område eller en del af selve bygningen. Der kan også være risiko for at blive syg, hvis man indtager mad eller væske efter direkte berøring med PCB.

Grunden til at man ikke bare fjerner alt PCB er at det ikke er til at se eller lugte, om en fuge indeholder PCB. Det er desuden meget svært at finde ud af hvor meget PCB der er brugt i fugerne, selv inden for samme byggeri, og om det i det hele taget udgør et problem for indeklimaet. Derfor er det nødvendigt med dyre undersøgelser af hver enkelt bygning for at fastslå problemets omfang. Særligt målinger af PCB- koncentrationen i inde-luften kan være omkostningsfulde.

 

Følgende proces er derfor nødvendig hvis man ønsker at renovere eller ombygge en bygning opført i årene 1950 – 1977:

Gennemførsel af miljøscreening for miljøskadelige stoffer herunder PCB.

Hvis der findes PCB, skal der udarbejdes en plan for PCB-sanering.

Udbud og kontrahering, samt gennemførsel af selve PCB saneringsarbejder.

Eftervisning af effekten af saneringen, således at der sikres at der er tilstrækkeligt renset op.

 

Læs mere om PCB-sanering, det rigtige udstyr og PCB-krav i DANSK ASBESTFORENING’s PCB-vejledning.