103 Lyd og Vibration udfører vibrationsmåling og vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejder, trafikanlæg, jernbaner og virksomheder. Dette sker primært for at sikre nabobygninger og personer for skadelige og generende vibrationer.

Mål og overvåg vibration fra byggeri


I vores avancerede og fjernstyrede målesystemer er der udover vibrationsmålinger også mulighed for på samme tid at overvåge støjen fra bygge- eller arbejdsprocessen til de nærmeste omgivelser.

Ved hjælp af vibrationsmålinger kan vi overvåge hvor kraftige vibrationspåvirkningerne er fra anlægsarbejdet og dermed sikre at vibrationsniveauerne ligger indenfor de gældende normer og vejledninger.

Hvis bygninger udsættes for for høje vibrationsniveauer eller vibrationer over længere tid kan der opstå skader f.eks. i form af revner, sætninger m.m.

Sådanne vibrationsskader kan eksempelvis på fredede og bevaringsværdigebygninger udløse krav om store erstatningsomkostninger. Vibrationsovervågning og alamering inden skaden sker kan derfor være en rigtig god løsning.

I mange situationer er der derfor god grund til at være opmærksom på at overvåge bygningsvibrationerne, nogle eksempler er:

  • Bygge- og anlægsarbejde herunder anvendelse af tungt entreprenør-materiale
  • Trafikanlæg især jernbanetrafik, men også vejtrafik i tilfælde hvor der er vejbump og andre ujævnheder på kørebanen.

103 Lyd og Vibration arbejder ud fra gældende normer og vejledninger:


  • DIN 4150, Teil 3.
  • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Den mest anvendte norm er den tyske norm DIN 4150, Teil 3, som omhandler bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale, som ligger til grund for de vejledende grænseværdier der defineres i den.

Vi leverer ligeledes målinger i forbindelse med genepåvirkninger af vibrationer. Disse vibrationer opfattes typisk som værende vibrationer der får billeder, procelæn eller vinduer til at klirre.

103 Lyd og Vibration leverer præcise data


Vi anvender et avanceret og fjernstyret system fra Sigicom som har mange års erfaring med highend vibrationsmåleudstyr.

Måleenhederne fra Sigicom er opkoblet til GSM-netværket og sender automatisk data fra vibrationsovervågningen til en online database. Udvalgte modtagere, såsom byggeledere og maskinoperatører kan få øjeblikkelig information og alarmer fra vibrationsovervågningen i forbindelse med evt. overskridelse af de definerede grænseværdier via SMS sendt direkte til deres mobiltelefoner.

System som er et komplet målesystem med sensorer der giver vores kunder mulighed for aktivt at følge med i en web præsentation og rapportering af vibrationsovervågningen.

På baggrund af vibrationsmåling kan vi vurdere de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere vibrationsbelastningen. Vi afdækker overskridelser af vibrationsniveauer og finder de kilder der kan og skal dæmpes således at vejledende grænseværdier overholdes, eller foreslår forebyggende vibrationsdæmpende tiltag.

Vi anbefaler og tilbyder også i forbindelse med  anlægsarbejderne at der udføres fotoregistrering  af udsatte bygværker. Dette fortages primært før og efter udførelsen af anlægsarbejdet, se mere her.

Vibrationsmåling


Vi har samlet en masse mere information og viden om vibrationsmåling på denne her side:

Vibrationsmåling

Fotoregistrering


Hvis du vil blive klogere på vores fotoregistrering, så tag endelig et kig forbi denne her side:

Fotoregistrering