Støj og dårlig akustik forekommer mange steder og kan ofte give generende hovedpine, koncentrationsproblemer, søvnbesvær og stress. Længerevarende ophold i meget støjende omgivelser kan også skade hørelsen.

103 Lyd og Vibration er certificerede af Miljøstyrelsen


Det er vigtigt at fokusere på akustik og støj, så mennesker ikke belastes af unødig støj. Støj er især generende under udførelse af arbejde, hvor den ikke tjener noget direkte formål, fordi støjen ikke har nogen relation, til det man laver. Det kan f.eks. være i forbindelse med service og vedligeholdelse af maskiner, anlæg m.v.

Dårlig akustik kan føre til dårlig taleforståelse og derved skabe mere støj, når flere mennesker forsøger at overdøve hinanden.

Dårlig akustik og støj er særligt problematisk i situationer, hvor arbejdet kræver ro og koncentration. Støjen kan komme fra selve arbejdsrummet (intern støj) eller komme udefra (ekstern støj). Disse støjkilder kan f.eks. være larmende maskiner, kollegaer i storrumskontorer, legende børn eller udefrakommende støj fra trafik, etc. Støjen forværres betydeligt, hvis de akustiske forhold også er dårlige.

Hos 103 er vi certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj”. Vi tilbyder rådgivning om akustiske forhold både i bygninger og i det eksterne miljø. Vi har stor erfaring med at håndtere ekstern støj fra industrien, hvor vi blandt andet har hjulpet mange anlæg inden for energibranchen.

Hos 103 er vi certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj”. Vi tilbyder rådgivning om akustiske forhold både i bygninger og i det eksterne miljø. Vi har stor erfaring med at håndtere ekstern støj fra industrien, hvor vi blandt andet har hjulpet mange anlæg inden for energibranchen.

Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af støj fra virksomheder og maskiner, såvel indendørs som udendørs. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og dokumentation lige fra en enkelt maskine til støjkortlægning af større industrivirksomheder.

Vi råder over moderne og avanceret måle- og beregningsudstyr, som vores team af erfarne medarbejdere rutinemæssigt anvender i forbindelse med forskellige opgaver inden for rumakustik, ekstern støj og vibrationer.
103 Rådgivende Ingeniørselskab tilbyder ligeledes rådgivning vedrørende støj og akustik i forbindelse med nye projekter, ombygninger, støjspecifikationer, tilbudsvurdering m.v.