Støj og dårlig akustik forekommer mange steder og kan ofte give generende hovedpine, koncentrationsproblemer, søvnbesvær og stress. Længerevarende ophold i meget støjende omgivelser kan også skade hørelsen.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er certificerede af Miljøstyrelsen


Det er vigtigt at fokusere på akustik og støj så mennesker ikke belastes af unødig og generende larm. Støjen kan især være generende under udførelse af arbejde, hvor den ikke tjener noget direkte formål, fordi den ikke har nogen relation, til det man laver. Det kan f.eks. være i forbindelse med service og vedligeholdelse af maskiner, anlæg m.v.

Dårlig akustik kan føre til dårlig taleforståelse og derved skabe et forøget støjniveau, når flere mennesker forsøger at overdøve hinanden.

Dårlig akustik og støj er særligt problematisk i situationer, hvor arbejdet kræver ro og koncentration. Støjen kan komme fra selve arbejdsrummet (intern støj) eller komme udefra (ekstern støj). Disse støjkilder kan f.eks. være larmende maskiner, kollegaer i storrumskontorer, legende børn eller udefrakommende larm fra trafik, etc. Støjen forværres betydeligt, hvis de akustiske forhold også er dårlige. Se mere om bygnings- og rumakustik her.  103 ApS er certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj”, se listen over certificerede laboratorier på miljøstyrelsens referencelaboratoriums hjemmeside her.Vi tilbyder rådgivning om akustiske forhold både i bygninger og i det eksterne miljø. Vi har stor erfaring med at håndtere støjen fra f.eks. industrien, hvor vi blandt andet har hjulpet mange virksomheder inden for energibranchen.

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger, beregninger og analyser af støjen fra virksomheder og maskiner, såvel indendørs som udendørs til lands og offshore. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og tilhørende dokumentation lige fra en enkelt maskine til støjkortlægning af større industrivirksomheder.

Vi råder over moderne og avanceret måle- og beregningsudstyr, som vores team af erfarne medarbejdere rutinemæssigt anvender i forbindelse med forskellige opgaver inden for rumakustik, ekstern støj og vibrationer. Udstyret er underlagt strenge krav mht. faste intervaller for kalibrering.
103 Rådgivende Ingeniørselskab tilbyder ligeledes rådgivning vedrørende akustik og støj i forbindelse med nye projekter, ombygninger, støjspecifikationer, tilbudsvurdering, klagesager m.v.

Kontakt os på mail eller telefon hvis I har behov for ekspert-rådgivning.