103

Vi løser alle former for opgaver indenfor lydisolering og støjdæmpning


Vi kan hjælpe gennem hele processen

Lydisolering og støjdæmpning dækker en bred mængde emner, her blandt andet lydisoleringen fra bygningsfacader både inde og udefra lokalet, men også mellem lejlighedsskel, døre og rumdelinger.
Det er derfor et dynamisk udtryk, da det kan indebære alt fra store til små konstruktioner.

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab har vi gennemført projekter lige fra støjdæmpning af atrium i en daginstitution til opførelse af bulderhuse for pumper, ventilationsanlæg på større industrivirksomheder, støjdæmpende løsninger i forbindelse med trafikstøj osv.

Projektering af lydisolering og støjdæmpning, kan være en stor hjælp til bygherre og byggeledere for at undgå dyre reparationer og forbedringer af lydforhold i eksisterende bygninger. 103 Rådgivende Ingeniørselskab kan hjælpe med hele processen fra de indledende målinger til akustiske løsningsforslag og den tekniske implementering. Dette indebærer blandt andet også forbedring af lydisolering og støjdæmpning for eksisterende bygninger (renovation eller ny istandsættelse) eller for opsætning af nybyggeri.
Der kan efterfølgende laves kontrolmålinger, som måles efter gældende retningslinjer og grænseværdier jf. det gældende bygningsreglement.

Vi er uafhængige af producenter af arbsorbenter

103 er rådgivende og uafhængig af producenter af absorbenter og lydisolerende materialer og kan derfor uvildigt udbyde materialeindkøb og gennemførelse og dermed sikre den bedste og billigste lydtekniske løsning inden for lydisolering og støjdæmpning.

103 ligger også vægt på at subjektivt bestemme lydforholdene ved og lytte med egne øren efter utætheder og lækager i konstruktioner, herunder også en vurdering af ”rum modes” (stående lydbølger). Det har vist sig, fra erfaring, at det bedste redskab/måleudstyr en akustiker har til rådighed er ørene til bestemmelse af lydgener. Se mere om Bygnings Akustiske Målinger-BAM.

Lavfrekvent støj kan give store lydgener for beboere og naboer. Forbedring og projektering for Lydisolering og støjdæmpning af lavfrekvent støj kan indebære løsningsforslag af gulv-type eller væg-type med nok masse til at blokere eller absorbere længere bølgelængder.

Som nævnt holder vi måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvad der er den teknisk og økonomisk mest optimale løsning.

Lavfrekevent støj, infralyd og vibrationer

Vi hjælper lige fra design og indkøb til implementeringaf løsningen

Lydisolering og støjdæmpning er et specialområde inden for akustik og støj, og der er bl.a. udarbejdet vejledninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI-anvisninger) i forbindelse med byggeri, se link her og Miljøstyrelsen i forbindelse med trafikstøj, se link her.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan stå for hele løsningen lige fra design, indkøb og implementering af støjdæmpningen, f.eks. i form af lydisolering ved brug af lydabsorbenter, opsætning af støjskærm eller støjvold.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for lydisolering og støjdæmpning. Hos 103 er vi  akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med støj fra eksterne støjkilder.