Vi løser alle former for opgaver indenfor lydisolering og støjdæmpning


Hos 103 udfører vi målinger og beregninger, samt udarbejder projektforslag i forbindelse med lydisolering og støjdæmpning. Vi projekterer og gennemfører også gerne projektet. Vi har gennemført projekter lige fra støjdæmpning af atrium i en daginstitution til opførelse af bulderhuse for pumper, ventilationsanlæg på større industrivirksomheder, støjdæmpende løsninger i.f.m. trafikstøj … osv.

103 er uafhængig af producenter af absorbenter og lydisolerende materiale og kan derfor uvildigt udbyde materiale indkøb og gennemførelse og dermed sikre den bedste og billigste løsning.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier, og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvad der er den teknisk økonomiske optimale løsning.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere der rutinemæssigt løser opgaver inden for lydisolering og støjdæmpning. Firmaet 103 er ligeledes certificerede af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med støj fra eksterne støjkilder.

Lydisolering og Støjdæmpning er et specialområde inden for akustik og støj, og der er bl.a. udarbejdet vejledninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI anvisninger) i forbindelse med byggeri se link her og Miljøstyrelsen i forbindelse med trafikstøj se link her.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan stå for hele løsningen lige fra design, indkøb og implementeringen af støjdæmpningen fx i form af lydisolering ved brug af lydabsorbenter, opsætning af støjskærm eller støjvold.