Aflevering


Aflevering af en bygning er en vigtig milepæl, da det juridiske ansvar for bygningen og vedligeholdelsesansvaret overgår fra entreprenøren til bygningsejeren. Det er ved afleveringen, at fejl og mangler skal påtales og nedfældes på skrift.

Som kommende ny bygningsejer bør man altid få foretaget en grundig gennemgang inden en aflevering.

Har man ikke selv den byggetekniske viden, vil det altid være en god idé at lade en byggesagkyndig fra 103 Rådgivende Ingeniørselskab gennemgå bygningen først. 103’s byggesagkyndige deltager også ved selve afleveringsforretningen, så det sikres, at fejl og mangler påpeges og føres ind i afleveringsprotokollen. 103’s byggesagkyndige vil samtidig kunne bistå den kommende bygningsejer i eventuelle konflikter, som nogle gange opstår, når der er tvivl om, hvorvidt en fejl er til stede eller ej.

En gennemgang ved afleveringen vil altid bestå af sagkyndig besigtigelse af loftsrum, facader, gulve, vægge, lofter, tag, tekniske installationer, sokler og færdige overflader i øvrigt.

103’s byggesagkyndige har mange års erfaring med afleveringsforretninger og ved, at det er en central og vigtig del af en byggefase. Vi rådgiver også om betaling ved aflevering. Det kan nogle gange være nødvendigt at tilbageholde en del af udbetalingen af den sidste rate, indtil de sidste fejl og mangler er udbedret.

1 års og 5 års gennemgang


Man skal som bygningsejer indkalde entreprenøren, når der er gået 1 år eller 5 år fra afleveringsdagen, jf. AB92. Der skal ved disse milepæle af bygningen foretages en byggeteknisk gennemgang og afleveres en liste over de fejl og mangler der måtte være. Gennemgås bygningen ikke inden disse milepæle bortfalder entreprenøren afhjælpningspligt for forskellige fejl og mangler.

Hvis man benytter en byggesagkyndig fra 103 til 1- og 5-årsgennemgangen, sikrer vi, at fejl og mangler, der kan gøres gældende, bliver påberåbt og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.

Den byggesagkyndige vil gennemgå huset ind- og udvendigt og tilse de primære og sekundære bygningsdele enten alene eller sammen med en repræsentant for entreprenøren og/eller bygningsejeren.

Det er en grundig gennemgang af huset, og der findes som regel nogle ting, der overrasker – både positivt og negativt. Efter gennemgangen udarbejder vi en liste, som overleveres til entreprenøren.

Vi står også til rådighed med hjælp og rådgivning om opfølgningen på, om fejl og mangler ved aflevering og 1- og 5-årsgennemgangene bliver udbedret, og at de også er udført korrekt og tilfredsstillende.

 

Læs mere om byggesagkyndig rådgivning her.

Læs også om vibrationsmålinger og fotoregistrering her.