I planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen af bygninger kan 103 Rådgivende Ingeniørselskab være behjælpelig med rådgivning mht. lydkrav og kontrol af færdigt byggeri i forhold til luftlydisolering, trinlyd, efterklangstid og støj fra tekniske installationer.


Bygningsakustik vedrører lydforhold mellem to eller flere rum. 103 Rådgivende Ingeniørselskab rådgiver ud fra det gældende Bygningsreglement (BR) om bygningsakustiske krav til byggeriet. Vi giver forslag til konstruktioner, der opfylder BR-krav til luftlydisolering og trinlydniveau. Efter færdigt byggeri dokumenterer vi lydforholdene ved at måle luftlydisolering og trinlydniveau i overensstemmelse med gældende vejledninger. Målingerne kan også anvendes i forbindelse med ombygning for at dokumentere eksisterende forhold samt danne grundlag for evt. forbedringer af lydforholdene.

Rumakustik vedrører lydforhold i et rum, som ofte beskrives med efterklangstiden samt andre akustiske parametre. 103 Rådgivende Ingeniørselskab yder rådgivning i forbindelse med utilfredsstillende rumakustik ved at foretage målinger af efterklangstid suppleret med beregninger/simuleringer. Vi bruger målingerne og beregningerne til at foreslå forbedringer af akustikken, f.eks. ved montering af yderligere absorptionsmateriale eller afskærmning og lignende.

Se også vores side om  lydisolering og støjdæmpning.

Vi udfører også målinger af installationsstøj, facadelydisolering og arbejdsmiljøstøj, og vi udarbejder forslag til støjdæmpning heraf.