I planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen af bygninger kan 103 Lyd og Vibrationer være behjælpelige med rådgivning mht. lydkrav og kontrol af færdigt byggeri omkring luftlydisolation, trinlyd, efterklangstid og støj fra tekniske installationer.


Bygningsakustikken vedrører lydforhold mellem to eller flere rum. 103 Lyd og Vibrationer kan rådgive vedr. bygningsakustiske krav jf. gældende Bygningsreglement (BR) i forhold til byggeriet. Herunder forslag til konstruktioner der opfylder BR krav til luftlydisolation og trinlydniveau. Efter færdigt byggeri dokumenteres lydforholdene ved måling af luftlydisolation og trinlydniveau jf. gældende vejledninger. Målinger kan også anvendes i forbindelse med ombygning for at dokumentere eksisterende forhold samt danne grundlag for evt. forbedringer af lydforholdene.

Rumakustikken vedrører lydforhold i et rum som ofte beskrives med efterklangstiden samt andre akustiske parametre. 103 Lyd og Vibrationer udfører rådgivning i forbindelse utilfredsstillende rumakustik i rum ved at udføre måling af efterklangstid suppleret med beregninger/simuleringer. Målinger og beregninger resulterer i forslag til forbedring af akustikken fx ved montering af yderligere absorptionsmateriale eller afskærmning og lignende.

Se også vores side om  lydisolering og støjdæmpning.

Der udføres også måling af installationsstøj, facadelydisolation, arbejdsmiljøstøj samt udarbejdes forslag til støjdæmpning heraf.