Måling og rådgivning af bygnings- og rumakustik, luftlydsisolering, trinlydniveau, efterklangstid og støj fra tekniske installationer.


Vi måler, regner og yder rådgivning i forbindelse med rumakustik

Rumakustik vedrører lydforhold i et rum, som ofte beskrives med efterklangstiden samt andre akustiske parametre. 103 Rådgivende Ingeniørselskab yder rådgivning i forbindelse med utilfredsstillende rumakustik, ved at foretage målinger af efterklangstid suppleret med beregninger og simuleringer. Vi bruger målingerne og beregningerne til at foreslå forbedringer af akustikken, f.eks. ved montering af yderligere absorptionsmateriale eller afskærmning og lignende.

Bygningsakustik vedrører lydforhold mellem to eller flere rum. 103 Rådgivende Ingeniørselskab rådgiver ud fra det gældende Bygningsreglement (BR) om kravene for bygningsakustik i byggeriet. Vi giver forslag til opbygninger af de lydmæssigt korrekte konstruktioner, der opfylder BR-kravene til luftlydisolering og trinlydniveau. Efter færdigt byggeri dokumenterer vi lydforholdene ved at måle luftlydisolering og trinlydniveau i overensstemmelse med gældende vejledninger for rumakustik. Luft- og trinlydsmålingerne kan også anvendes i forbindelse med ombygning for at dokumentere eksisterende forhold samt danne grundlag for evt. forbedringer af lydforholdene.

Lyd og akustik bør implementeres fra starten af et byggeprojekt. Forbedring af de akustiske indeklimaforhold efter et byggeris færdiggørelse er som regel både omkostningstunge og besværlige. 103 Rådgivende Ingeniørselskab kan tilbyde rådgivning og beregninger af de lydmæssige egenskaber for bygninger, bygningsdele, konstruktioner og materialer.

Vi udfører målinger på eksisterende bygninger og inden for offshore branchen

Når et byggeri er færdigt, bør der udføres bygningsakustiske kontrolmålinger af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklang for at sikre, at bygningen har opnået det tiltænkte akustiske niveau, herunder at Bygningsreglementets bestemmelser om bygnings- og rumakustik overholdes.

103 Rådgivende Ingeniørselskab tilbyder også målinger i forbindelse med klager over støj i eksisterende bygninger.

Vi har det nyeste mobile udstyr til måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid. Udstyret bliver regelmæssig kalibreret for at sikre kvaliteten og vi kan derfor yde en god og hurtig service og samtidig levere en rapport, til en ibrugtagningstilladelse, rådgivning om lyddæmpning og/eller akustikregulering. Vi er et team af erfarne akustikere der udfører mange opgaver inden for bygnings- og rumakustik i både ind- og udland. Vi løser også opgaver inden for offshore branchen (skibe, boreplatforme, beboelsesplatforme etc.)

Kontakt os direkte på mail eller telefon så vi sammen kan finde den rette løsning til jer.

Vi udfører også målinger af installationsstøj, facadelydisolering og arbejdsmiljøstøj, og udarbejder forslag til støjdæmpning heraf.

Lydisolering og støjdæmpning

Her er vores bygningsakustiske målingsudstyr