Vi løser alle former for opgaver indenfor vindmøllestøj


Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af kildestøj, lavfrekvent støj og infralyd fra alle typer af vindmøller, lige fra den lille husstandsvindmølle til store vindmølleparker og havvindmøller.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier fra Miljøstyrelsen og vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for implementeringen af disse.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for vindmøllestøj, lavfrekvent støj og infralyd i det eksterne miljø. 103 Rådgivende Ingeniørselskab er ligeledes certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager vedrørende vindmøllestøjlavfrekvent støj og infralyd.

Vindmøllestøj er et specialområde inden for akustik og støj, de bindende grænseværdier for støj fra vindmøller er i henhold til gældende vindmøllebekendtgørelse, og kan findes på Retsinformation ved at følge linket.

Hos 103 udfører vi Støjmålinger på alt lige fra husstandsvindmøller til store vindmøller.