Vi løser alle former for opgaver indenfor vindmøllestøj


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger og beregninger af vindmøllestøj, det vil sige af kildestøj, lavfrekvent støj og infralyd, fra vindmøller. Lige fra den lille husstandsvindmølle til store vindmølleparker og havvindmøller.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier fra miljøstyrelsen og vurdere i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for implementeringen af disse.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere der rutinemæssigt løser opgaver inden for vindmøllestøj, lavfrekvent støj og infralyd i det eksterne miljø. Firmaet 103 er ligeledes certificerede af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager vedrørende vindmøllestøjlavfrekvent støj og infralyd.

Vindmøllestøj er et specialområde inden for akustik og støj, de bindende grænseværdier for støj fra vindmøller er i henhold til gældende vindmøllebekendtgørelse, og kan findes på Miljøministeriets hjemmeside her.

Støjmålinger udføres på alt lige fra husstandsvindmøller til store vindmøller.