Vi løser alle former for opgaver inden for vindmøllestøj


Vindmøllestøj

I forbindelse med den grønne omstilling er opførelse af vindmøller en af metoderne til at nå målet som en grøn nation. Som bekendt generes flere og flere af vindmøllestøj. Vindmøllerne er også blevet mere avancerede og kan styres efter vindforholdene. Støjen fra vindmøllerne måles ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s.

Støjen fra vindmøllerne opstår primært som susen omkring vingerne og som støj fra gearkasse og generator. På de nyere vindmøller er der gjort meget for at dæmpe maskinstøjen.

Vindmøller er også en kilde til lavfrekvent støj. Vindmøller opstillet efter 01.01.2012 er underlagt krav til lavfrekvent støj.

Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger

103 rådgivende Ingeniørselskab udfører målinger og beregninger af kildestøj, lavfrekvent støj og infralyd fra alle typer af vindmøller, lige fra den lille husstandsvindmølle til store vindmølleparker og havvindmøller.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for vindmøllestøj, lavfrekvent støj og infralyd i det eksterne miljø. 103 Rådgivende Ingeniørselskab er ligeledes akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” hvilket kræves i forbindelse med klagesager vedrørende vindmøllestøj, lavfrekvent støj og infralyd.

103 rådgivende Ingeniørselskab udfører:

Støjredegørelse i forbindelse med vindmølleprojekter, da støj er den væsentlige miljøpåvirkning fra vindmøller.

Målinger, af vindmøllestøj, i forbindelse med godkendelse af vindmøller samt udfærdigelse af dokumentation til myndigheder.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier fra Miljøstyrelsen. 103 Rådgivende Ingeniørselskab vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben og implementering af tiltag. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag, lydisolerende facadeløsninger af bygninger og boliger. vi står også gerne for implementeringen og projekteringen af disse tekniske løsninger.

Vindmøller, Vindmøllestøj, Vindmøllestoej, Stoej, Støj

Vindmøllestøj er et specialområde inden for akustik og støj, de gældende grænseværdier for støj fra vindmøller er i henhold til gældende vindmøllebekendtgørelse, og kan findes på Retsinformation.

Hos 103 udfører vi støjmålinger på alt lige fra små husstandsvindmøller til store vindmølleparker.