Alle bygninger skal vedligeholdes. Derfor er en vedligeholdelsesplan en god idé.


Bygningers behov for vedligehold afhænger i høj grad af, hvilken stand bygningen er i fra starten, og hvilket vedligehold bygningen har fået gennem tiden. Det afhænger også af, om der er tænkt byggeteknisk korrekt, da bygningen oprindeligt blev projekteret og bygget.

Der kan være meget stor forskel på vedligehold (eller mangel på samme) fra bygning til bygning.

Der er forskellige krav til vedligehold af de forskellige bygningsdele. Garantier fra leverandører på byggematerialer og deres holdbarhed er altid betinget af, at de enkelte byggematerialer anvendes i korrekte sammenhænge, og at byggematerialerne vedligeholdes korrekt.

Der kan være skader på bygninger, som kræver øjeblikkelig handling, og der kan være skader på bygninger, som blot skal udbedres inden for de nærmeste år. Andre bygningsdele kan her og nu fremstå i god stand, men vil inden for en årrække på 5-10 år kræve et vist vedligehold.

Se hvad vi kan hjælpe dig med her.

De fleste bygningsejere, som f.eks. boligforeninger og virksomhedsejere, ønsker at kunne budgettere og planlægge bygningens fremtid i forhold til drift og vedligehold. 103 udarbejder løbende vedligeholdelsesplaner for store og små virksomheder, som allerede har indset, at det giver værdi og overblik for dem. 103 udarbejder også vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, som typisk består af flere eje- eller lejemål, hvor beboerne har brug for en uvildig vurdering af bygningens stand som helhed.

En vedligeholdelsesplan tager altid først udgangspunkt i en grundig gennemgang af bygningens primære bygningsdele som tag, sokkel, vægge, gulve, lofter og facader. Vedligeholdelsesplanen udarbejdes som en overskuelig rapport, hvor der vurderes på hver enkelt bygningsdel for sig. Det vurderes sagkyndigt, om der skal gøres noget nu – eller om der kan ventes 5, 10 eller 15 år med at gøre noget aktivt ved den enkelte bygningsdel. Bygningsejerne kan dernæst bruge vedligeholdelsesplanen som et økonomisk overblik til planlægning og til at tage beslutninger ud fra.

Ved overtagelse af ejerskab af eller vedligeholdelsesforpligtelse på en ejendom kan 103 desuden give dig overblik med en rapport og evt. overslagsbudget omkring evt. efterslæb eller oprettende vedligehold.

Vi rådgiver og laver vedligeholdelsesplaner for store som små bygninger.