103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vibrationsmåling og vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejder, trafikanlæg, jernbaner og virksomheder. Dette sker primært for at sikre, at nabobygninger og personer ikke bliver udsat for skadelige og generende vibrationer.

Mål og overvåg vibrationer fra byggeri


I vores avancerede og fjernstyrede målesystemer er der ud over vibrationsmålinger også mulighed for på samme tid at overvåge støjen fra bygge- eller arbejdsprocessen til de nærmeste omgivelser.

Ved hjælp af vibrationsmålinger kan vi overvåge, hvor kraftige vibrationspåvirkningerne fra anlægsarbejdet er og dermed sikre, at vibrationsniveauerne ligger inden for de gældende normer og vejledninger.

Hvis bygninger udsættes for høje vibrationsniveauer eller vibrationer over længere tid, kan der opstå skader, f.eks. i form af revner, sætninger m.m.

Sådanne vibrationsskader kan, eksempelvis på fredede og bevaringsværdige bygninger, udløse store erstatningskrav. Vibrationsovervågning og alarmering inden skaden sker, kan derfor være en rigtig god løsning.

I mange situationer er der derfor god grund til at være opmærksom på at overvåge bygningsvibrationerne, nogle eksempler er:

  • Bygge- og anlægsarbejder, herunder anvendelse af tungt entreprenørmateriel
  • Trafikanlæg, især jernbanetrafik, men også vejtrafik, i tilfælde hvor der er vejbump og andre ujævnheder på kørebanen.

Støjmåling


103 Rådgivende Ingeniørselskab kan også udføre permanent støjovervågning af byggeriet, hvis dette skønnes nødvendigt, læs mere om dette på vores side om støjmålinger.

Støjmålinger

103 Rådgivende Ingeniørselskab arbejder ud fra gældende normer og vejledninger:


  • DIN 4150, Teil 3.
  • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Den mest anvendte norm er den tyske norm DIN 4150, Teil 3, som omhandler bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale opsamlet ved vibrationsovervågning og som ligger til grund for de vejledende grænseværdier, der defineres i den.

Vi leverer ligeledes vibrationsmålinger i forbindelse med genepåvirkninger fra vibrationer. Genepåvirkninger fra vibrationer er typisk defineret som vibrationer, der får billeder, porcelæn eller vinduer til at klirre.

Vibrationsmåler

Vibrationsmåling - vibrationsovervågning, Vibrationer
103 udfører vibrationsmålinger - vibrationsovervågning af bygningsskadelige vibrationer.

103 Rådgivende Ingeniørselskab leverer præcise data


Vi anvender et avanceret og fjernstyret system fra Sigicom, som har mange års erfaring med high-end vibrationsmåleudstyr.

Måleenhederne fra Sigicom er opkoblet til GSM-netværket og sender automatisk data fra vibrationsovervågningen til en online database. Udvalgte modtagere, såsom byggeledere og maskinoperatører, kan via SMS sendt direkte til deres mobiltelefoner få øjeblikkelig information og alarmer fra vibrationsovervågningen i forbindelse med evt. overskridelse af de definerede grænseværdier.

Systemet er et komplet målesystem med sensorer, der giver vores kunder mulighed for aktivt at følge med i vibrationsovervågningen gennem webpræsentation og rapporter.

På baggrund af vibrationsmåling kan vi vurdere de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere vibrationsbelastningen. Vi afdækker overskridelser af vibrationsniveauer og finder de kilder, der kan og skal dæmpes, så vejledende grænseværdier overholdes, og vi foreslår gerne forebyggende vibrationsdæmpende tiltag.

I forbindelse med anlægsarbejde anbefaler og tilbyder vi også fotoregistrering af udsatte bygværker. Dette fortages primært før og efter udførelsen af anlægsarbejdet.

vibrationsmålinger, vibrationsovervågning, vibrationer

Vibrationsmåling


Vi har samlet mere information og viden om vibrationsmåling på denne side:

Vibrationsmåling

Fotoregistrering


Hvis du vil blive klogere på vores fotoregistrering, så tag endelig et kig forbi denne side:

Fotoregistrering