Vi løser alle former for opgaver inden for akustik og støj


Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af støj, fra såvel indendørs som udendørs støjkilder. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og dokumentation lige fra en enkelt maskine til komplet støjkortlægning af større industrivirksomheder.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere der rutinemæssigt løser opgaver inden for akustik, ekstern støj og støjdæmpning. Firmaet 103 er ligeledes certificerede af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” både i bygninger og i det eksterne miljø.

Vi lægger stor vægt på, at være lydhøre og fleksible over for jeres behov – og omsætte idéer, tanker og strategier til konkrete handlinger og færdige løsninger, således at vi effektivt og omkostningsbevidst kan skabe den bedste løsning.