Vi løser alle former for opgaver inden for akustik og støj


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS udfører vi målinger og beregninger af støj fra såvel indendørs som udendørs støjkilder. Vi har stor erfaring med at udføre støjmålinger og levere dokumentation på alt lige fra en enkelt maskine til en komplet støjkortlægning af en større industrivirksomheder og byggepladser.

For at sikre kunden at målingerne er udført korrekt, bliver støjmålingerne udført med certificeret udstyr som regelmæssigt bliver vedligeholdt og kalibreret ved et eksternt godkendt kalibreringslaboratorium . Udover dette, udføres støjmålingerne typisk efter miljøstyrelsens retningslinjer og målemetoder for støjmålinger.

103 Rådgivende Ingeniørselskab ligger vægt på, at støjmålingerne ikke kun objektivt er tilfredsstillende, men også subjektivt. En stor del af lydmålinger indebærer et trænet øre. Det bedste redskab en akustiker har til rådighed er ørene til vurdering og bestemmelse af blandt andet lydgener fx fra lækager i vægge, døre eller gulve.
Det er vigtigt for en akustiker, subjektivt at kunne vurdere lydforholdene, dette bruges også til rådgivning om forbedring af de akustiske forhold og konkrete løsningsforslag til støjdæmpning.

103 analyserer de udførte støjmålingerne og dokumenterer resultaterne efter gældende retningslinjer og grænseværdier, blandt andet Miljøstyrelsens Retningslinjer som kan finde på referencelaboratoriets hjemmeside.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har også kompetencer indenfor brug af beregnings- og analyseprogrammer, blandt andet SoundPLAN, som blandT andet bruges til fastlæggelse af industristøj og støjkortlægning. Der lægges vægt på forståelsen af dokumentationen for støjmålinger og beregninger, så der for kunden opnås et forståeligt overblik over resultater.

103 udfører blandt andet også støjmålinger på byggepladser, af vindmøller (se link til vores side om det), industrimaskiner, virksomheder osv.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for akustik, ekstern støj og støjdæmpning. Hos 103 er vi også certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj” i bygninger og i det eksterne miljø og “Miljømåling – Trafikstøj”.

Vi lægger stor vægt på at være en lydhør rådgiver og være fleksibel over for kundens behov. Vi omsætter idéer, tanker og strategier til konkrete handlinger og færdige løsninger, så vi effektivt og omkostningsbevidst kan skabe den bedste løsning.