Vi løser alle former for opgaver inden for akustik og støj


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger og beregninger af støj fra såvel indendørs som udendørs støjkilder. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og dokumentation lige fra en enkelt maskine til komplet støjkortlægning af større industrivirksomheder.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for akustik, ekstern støj og støjdæmpning. Hos 103 er vi også certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” både i bygninger og i det eksterne miljø.

Vi lægger stor vægt på at være lydhøre og fleksible over for jeres behov, og vi omsætter idéer, tanker og strategier til konkrete handlinger og færdige løsninger, så vi effektivt og omkostningsbevidst kan skabe den bedste løsning.