103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører bygherrerådgivning for bygherre inden for energi og proces.


Vi hjælper med energi og proces og kan medvirke til projektudvikling fra bar mark, opstille business case, gennemføre risikoanalyser, hjælpe med at tilvejebringe et solidt grundlag til at kunne træffe en investeringsbeslutning ud fra m.v.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan også assistere med bygherrerådgivning i udbuds- og indkøbsfasen, ved gennemførelse af projektet og ved idriftsættelse af det endelige anlæg. Yderligere kan vi assistere i forbindelse med opfølgning på effekten af det gennemførte projekt og bruge de opsamlede erfaringer til optimering af bygherrens eksisterende anlæg.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har også erfaring med at gennemføre due diligence på allerede eksisterende anlæg og ud fra dette opstille en risikostyret business case og udarbejde investeringskatalog i forbindelse med køb og driftsoptimering eller levetidsforlængelse af eksisterende anlæg.

Vi ønsker aktivt at understøtte den grønne omstilling og arbejde mod en bæredygtig fremtid på alle områder. Så tag fat i os, hvis vi skal hjælpe dig med at gennemføre din idé eller dit projekt.