103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører bygherrerådgivning for bygherre i energibranchen og procesindustrien.


Vi kan medvirke til projektudvikling fra bar mark, opstille businesscasen, gennemføre risikoanalyser, hjælpe med tilvejebringelse af et solidt grundlag til at kunne træffe en evt. investeringsbeslutning ud fra m.v.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan også assistere som bygherrerådgiver i udbuds- og indkøbsfase, ved gennemførelse af projektet, samt idriftsættelse af det endelige anlæg. Yderligere kan vi assistere i forbindelse med opfølgning på effekten af det gennemførte projekt og bruge de opsamlede erfaringer til optimering af Bygherres eksisterende anlæg.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har også erfaringer med at gennemføre due diligence på allerede eksisterende anlæg og ud fra dette opstille en risikostyret business case og udarbejdelse af evt. investeringskatalog i forbindelse med køb og driftsoptimering eller levetidsforlængelse af et eksisterende anlæg.

Vi ønsker aktivt at understøtte den grønne omstilling og arbejde mod en bæredygtig fremtid på alle områder. Så tag fat i os, hvis vi skal assistere med gennemførelse af din ide eller dit projekt.