Den rette løsning af aktive og passive brandsikringstiltag i byggeriet er alfa omega for sikkerheden, men også for økonomien.


De brandtekniske krav til byggeriet er beskrevet i Bygningsreglementet og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De brandtekniske krav kan være komplekse og svært tilgængelige, vores medarbejdere har mange års erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling af bygninger fra enfamiliehuse til store komplicerede byggerier som for eksempel etageejendomme, kontor/industri og institutioner.

Vi hjælper med kontrol af krav og specificering af:

  • Generel brandstrategi
  • Brandteknisk dokumentation
  • Flugtvejsplaner
  • Brandtekniske tegninger
  • Nødvendige brandsikringstiltag
  • Placering og antal af redningsåbninger
  • Type og antal af branddøre
  • Opdeling i brandceller og brandsektionering

Vores team kan svare på alle spørgsmål, om det omhandler et specifikt emne som hvordan kravet til redningsåbninger kan overholdes eller om det omhandler hjælpe med en generel brandstrategi, du får altid kyndig behandling og et seriøst svar.

Vores kompetencer ligger i at udarbejde brandstrategier og/eller brandteknisk dokumentation alt efter behov. Brandstrategien og den brandtekniske dokumentation, kan sendes direkte til myndighederne som en del af ansøgningen om byggetilladelse. Vi udarbejder også flugtvejsplaner, hvor myndigheden stiller krav om dette.

Brandstrategien indeholder for eksempel svar på hvordan den pågældende bygning er udformet og anvendes, evakueringsstrategien og redegørelse for brandsikringstiltag.

I den brandtekniske dokumentation som sendes til myndigheden, skal man kunne finde svar på for eksempel, hvad der er gjort af passive og aktive brandsikringstiltag, hvordan flugtvejs forholdene er, hvilke indsatsmuligheder redningsberedskabet har osv. Hvis man vælger de forkerte løsninger kan det forringe brandsikkerheden i bygningen, og være meget omkostningsfuldt at udbedre efterfølgende.