Den rette løsning til aktive og passive brandsikringstiltag i byggeriet er alfa og omega for sikkerheden, men også for økonomien. 103 hjælper med brandteknisk rådgivning.


De brandtekniske krav til byggeriet er beskrevet i Bygningsreglementet og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De brandtekniske krav kan være komplekse og svært tilgængelige, men vores medarbejdere har mange års erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling af bygninger fra enfamiliehuse til store komplicerede byggerier , f. eks. etageejendomme, kontor/industri og institutioner m.m.

Vi yder brandteknisk rådgivning og hjælper f. eks. med kontrol af krav og specificering af:

  • Generel brandstrategi
  • Brandteknisk dokumentation
  • Flugtvejsplaner
  • Brandtekniske tegninger
  • Nødvendige brandsikringstiltag
  • Placering og antal af redningsåbninger
  • Type og antal af branddøre
  • Opdeling i brandceller og brandsektionering

Vores team kan svare på alle spørgsmål, uanset om det handler om et specifikt emne som hvordan kravet til redningsåbninger kan overholdes, eller om det omhandler hjælpe med en generel brandstrategi, du får altid kyndig behandling og et seriøst svar.

Vi udarbejder brandstrategier og/eller brandteknisk dokumentation alt efter behov. Brandstrategien og den brandtekniske dokumentation, kan sendes direkte til relevante myndighed som en del af ansøgningen om byggetilladelse. Vi udarbejder også flugtvejsplaner, hvor myndighederne stiller krav om dette.

Brandstrategien indeholder for eksempel svar på hvordan den pågældende bygning er udformet og anvendes, evakueringsstrategi og redegørelse for brandsikringstiltag.

I den brandtekniske dokumentation som sendes til myndighederne, skal man kunne finde svar på, hvad der f.eks er indført af passive og aktive brandsikringstiltag, hvordan flugtvejs forholdene er, hvilke indsatsmuligheder redningsberedskabet har osv. Hvis man vælger de forkerte løsninger kan det forringe brandsikkerheden i bygningen, og være meget omkostningsfuldt at udbedre efterfølgende.

Kontakt os nedenstående, hvis du har brug for brandteknisk rådgivning eller tjek vores andre byggetekniske kompetencer f. eks. byggesagkyndig rådgivning.