Vi løser alle former for opgaver inden for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.


Vi hjælper både små og store projekter

Lavfrekvent støj er i den senere tid blevet en større plage for en del af den danske befolkning. Ofte stammer den lavfrekvente støj fra store roterende maskiner. Men nogle gange opstår støjen fra folks ører som en tinnitus lignende tilstand. Vi hjælper også med andre former for støj, se mere her.

Vibrationer er rystelser der kan mærkes i gulve og vægge fx i forbindelse med tog forbi kørsel på en nærliggende jernbane, eller rystelser i kroppen ved anvendelse af fx en pladevibrator. Læs mere om her.

Nærliggende nabobygninger i forbindelse med entreprenørarbejde kan påvirkes af vibrationer. En vibration, fra entreprenørabrejde, kan være så kraftige at de er til gene for beboere. Der er opstillet grænser for ”mærkbare vibrationer” i bygninger fastsat af Miljøstyrelsen, se her

Lavfrekvent støj infralyd vibrationer, Lydisolering og Støjdæmpning, støjmålinger, trafikstøj, Støjredegørelse og Støjberegning, Lydmålinger

Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder. Lige fra den lille pumpe i kælderen til større industrier.

Vi holder måle- og beregninsresultater op mod gældende retningslinjer og grænseværdier

Vi holder måle- og beregningsresultater op mod gældende retningslinjer og grænseværdier for, den lavfrekvente støj, infralyd og vibrationer, fra Miljøstyrelsen og vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for implementeringen af disse.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er Akkrediteret af DANAK til akustiskprøvning

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for lavfrekventsstøj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab er vi ligeledes akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager vedrørende lavfrekvent støj og infralyd.

Læs Miljøstyrelsens grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med her

Lavfrekvent støj og infralyd er et specialområde inden for akustik og støj. De vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan findes på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside