Vi løser alle former for opgaver inden for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.


Lavfrekvent støj er i den senere tid blevet en større plage for en del af den danske befolkning. Ofte stammer den lavfrekvente støj fra store roterende maskiner. Men nogle gange opstår støjen fra folks ører som en tinnitus lignende tilstand.

Vibrationer er rystelser der kan mærkes i gulve og vægge fx i forbindelse med tog forbi kørsel på en nærliggende jernbane, eller rystelser i kroppen ved anvendelse af fx en pladevibrator.

Nærliggende nabobygninger i forbindelse med entreprenørarbejde kan påvirkes af vibrationer. En vibration, fra entreprenørabrejde, kan være så kraftige at de er til gene for beboere. Der er opstillet grænser for ”mærkbare vibrationer” i bygninger fastsat af Miljøstyrelsen, se her

Lavfrekvent støj infralyd vibrationer, Lydisolering og Støjdæmpning, støjmålinger, trafikstøj, Støjredegørelse og Støjberegning, Lydmålinger

Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder. Lige fra den lille pumpe i kælderen til større industrier.

Vi holder måle- og beregningsresultater op imod gældende retningslinjer og grænseværdier for, den lavfrekvente støj, infralyd og vibrationer, fra Miljøstyrelsen og vurderer i hvert enkelt tilfælde nødvendigheden af og muligheden for indgriben. Vi udarbejder eventuelle dæmpningsforslag og står også gerne for implementeringen af disse.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for lavfrekventsstøj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab er vi ligeledes certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger ekstern støj” i forbindelse med klagesager vedrørende lavfrekvent støj og infralyd. I kan finde os på Miljøministeriet Referencelaboratoriums hjemmeside for Støjmåling. Her finder i en liste over certificerede laboratorier.

Læs Miljøstyrelsens grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Vi kan også hjælpe med andre dele af akustikken f. eks. støj fra vindmøller, trafikstøj, vibrationsmåling m.v.

Lavfrekvent støj og infralyd er et specialområde inden for akustik og støj. De vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan findes på Miljø- og Fødevareministeriet hjemmeside her.