Står du som bygningsejer over for en større ombygning, renovering eller nedbrydning, vil det i nogle tilfælde give mening at lave en registrering, hvor eksisterende bygningsmasse bliver registreret med fotos og/eller i en rapport.


Det kan i nogle tilfælde være vigtigt at kunne dokumentere bygningens stand, inden en eventuel nedbryder går i gang. F.eks. kan der senere i et byggeprojekt opstå tvist om, hvorvidt en skade på tilstødende bygningsdele var til stede, før arbejdet gik i gang.

Registrering kan være en afgørende dokumentation i tilfælde, hvor en bygningsejer senere vil have muligheden for at påvise, at ydre påvirkninger har påført varige skader på bygninger, som har ligget op ad større byggerier eller anlægsarbejder. Bevismaterialet vil være gemt og kunne tages frem og bruges ved senere tvister og diskussioner mellem parterne.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har erfaring med registrering og anvender professionelle redskaber til at udarbejde rapporter og fotodokumentation. Der udarbejdes altid rapporter, som passer til omfanget af registreringen. Er registreringen meget omfattende, vil det være optimalt at kunne sammenkoble plantegninger og facadetegninger med flere fotos.

En registrering udført af en byggesagkyndig vil samtidig give ekstra værdi, da en byggesagkyndig kender konstruktionen inde bagved og derfor ved, hvor registreringen skal være ekstra omhyggelig.

 

Læs mere om vibrationsmåling og fotoregistrering her.

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med her.