Fugt i bygninger kan stamme fra byggefasen eller kan opstå senere i bygningens levetid. Fugt i bygningens primære dele vil medføre nedsat levetid på bygningen generelt.


Fugt og fugtproblemer i bygninger er et af de vigtigste fokusområder for de byggesagkyndiges arbejde. Det handler om at bygge korrekt, så fugten ikke opstår eller trænger ind i bygningen senere i dens levetid. Det handler også om, at bygningens brugere kan anvende bygningen i det daglige uden at skulle bekymre sig om fugtproblemer.

103 rådgiver om fugt i bygninger, og om, hvad der skal til for at undgå det.

103 har måleudstyr, som kan overvåge fugtniveauet over længere tid samt opsamle data til senere analyse, så der derved kan opnås viden om det, man ikke umiddelbart kan se, men som i høj grad også er vigtigt at tage aktion på.

Eksempel 1: Rørene til et køleanlæg i en dagligvarebutik var ført igennem tagkonstruktionen, og der var montagefejl, som gjorde, at der var kuldebroer i forbindelse med rørbæringerne. Spærene blev derfor kontinuerligt udsat for fugt fra kondens på rørbæringerne, hvilket svækkede spærenes bæreevne og forkortede deres levetid. Samtidig blev luftfugtigheden øget i hele tagrummet med risiko for skimmel, råd og svamp til følge.

Eksempel 2: Fugt var opstået i et tagrum i en villa henover relativt kort tid, uden at bygningsejeren havde opdaget det, da han som andre bygningsejere sjældent kom i tagrummet – måske 1-2 gange om året. Fugten i tagrummet medførte, at der var opstået et for højt fugtindhold i trækonstruktionen. Det forhøjede fugtindhold kunne medføre skimmelsvamp i træet, og det ville kræve store foranstaltninger at slippe af med det igen.

Andre områder, hvor man ofte ser problemer med fugt er:

Fugt i ældre kældre eller manglende hensyntagen til grundvand, jordbundsforhold og/eller afvanding fra terræn ved nyopførte kældre.

Forkert udførte tag- eller ydervægsrenoveringer, hvor man efterisolerer uden hensyntagen til dampspærrens placering. Vi har også set eksempler, hvor man introducerer en ny dampspærre i konstruktionen, så kondens spærres inde i konstruktionen og langsomt nedbryder konstruktionen indefra.

Kontakt 103’s byggesagkyndige for at få rådgivning om fugt og fugtmålinger.

Kontakt 103´s byggesagkyndige for at få rådgivning om fugt og fugtmåling