Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der kan trænge ind i huset fra undergrunden.


Radongas kan hverken ses eller lugtes, men kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt. Gassen kommer fra undergrunden og op i huset, og det er forskelligt fra hus til hus, hvor nemt den trænger ind. Radongassen trænger ind ved sprækker, der findes i huset, og det vil altid være en fordel for en husejer at vide, om der er en forhøjet radioaktiv påvirkning til stede.

På kortet her på siden kan du se, hvor i landet der er størst forekomst af radon i undergrunden. Jo mørkere farve, des større radonrisiko er der.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan hjælpe med rådgivning på området og i første omgang være behjælpelig med en måling af radon i huset for at konstatere, om der skal foretages yderligere. Viser målingen et niveau over 100 Bq/m3, kan vi rådgive om, hvordan du nedbringer tallet i dit hus.

 

Læs også hvordan vi kan hjælpe dig med problemer med skimmelsvamp eller jord- og grundvandsforurening.

Kort over Radon forekomster i Danmark.

radon
Kilde: Radonkortet fra hjemmesiden www.boligejer.dk/om-radonguiden.