Højlydt papegøjesnak!

103 Rådgivende Ingeniørselskabs akustiske laboratorie er certificerede til ”miljømåling ekstern støj”.Men det er ikke altid måling af Industristøj, facadestøj og efterklangstid, f.eks. fik vi forleden en lidt anderledes, sjov og spændende opgave, nemlig at måle støjniveauet fra papegøjer!

På en ejendom i det jyske, bor en mand som elsker papegøjer. De lever i udendørs volierer og det er jo kendt at papegøjer ”snakker”. I forbindelse med lokalplanen på området, ville ejeren have målt støjniveauet fra hans papegøjer, for at få vist om de var til gene for de kommende grund-udstykninger. Det kan man da kalde rettidig omhu for et kommende godt naboskab.

De mange flotte papegøjer snakkede mest når det var fodringstid eller når mennesker eller dyr passerede voliererne.

Flere af papegøjerne var meget nysgerrige, men vi opgav hurtigt at forklare hvad det var vi målte…

Det vi startede med at måle, var støjniveauet mens vi selv var der, for at undersøge hvor meget de snakkede mens der var mennesker omkring dem. Derefter målte vi støjniveauet mens der ikke var nogen omkring dem. Det var for at skabe en så ”normal” daglig situation som muligt.

Derefter lagrede vi lydfilerne i et lydprogram, hvorefter der blev lavet en støjmodel, der grafisk simulerede lydens udbredelse samt niveau i området. Konklusionen for undersøgelsen blev, at der skulle anlægges en støjvold ind mod udstykningerne og først derefter kunne papegøjerne”snakke” så meget de havde lyst til.